עו"ד דיני מכרזים

למשרדנו ידע רב ובקיאות ייחודית בתחום דיני המכרזים, משרדנו משמש כיועץ משפטי קבוע של  מספר חברות בכל הכרוך בהתקשרות באמצעות מכרז . מומחיותו הבולטת של המשרד בתחום דיני המכרזים הובילה לדרישת ייעוץ וייצוג מצד עורכי דין.משרדנו נתבקש לייצג עורכי דין בהליכים משפטיים הנוגעים לדיני המכרזים, ולנוכח האמור החליט המשרד להרחיב את שירותיו גם לקהל עורכי הדין וזאת על מנת לחלוק את הידע והניסיון הרב שרכש המשרד בתחום דיני המכרזים.


יתרונות המשרד בענף המכרזים באים לידי ביטוי בין היתר בעובדה שמייסד המשרד ליווה בעבר באופן שוטף גופים ציבוריים בעריכת מכרזים ופרסומם,  בניהול כנס מציעים, במתן תשובות לשאלות הבהרה, בהדרכת וליווי ועדת המכרזים,  בהליך בחירת זוכים, ניסוח תנאי סף ופרמטרים של איכות לצורך בחירת זוכה, תגובות לצווי מניעה ועתירות מנהליות בתחום דיני המכרזים.

המשרד מקפיד להתעדכן באופן תדיר בכל פסיקה וחידוש בתחום דיני המכרזים, ואף מנהל פורום מקצועי בתחום המשפט המנהלי שבמסגרתו ניתן לעלות כל שאלה בתחום דיני המכרזים וזאת בנוסף על ספריית מאמרים מקצועיים בדיני מכרזים פרי עמלם של צוות המשרד.

 

המשרד מעניק את השירותים הבאים בתחום דיני המכרזים כדלהלן:

 א. בדיקה ותקיפת תנאי המכרז בטרם הגשת הצעות- פעמים רבות נמנע ממציע מסוים האפשרות להשתתף במכרז בשל אי עמידה בתנאי סף או כל תנאי אחר, המשרד באמצעות עו"ד מכרזים בודק   את רלוונטיות וענייניות התנאים ביחס למכרז האמור ובמידת הצורך מגיש השגה לביטול התנאי המקפח באופן המאפשר מתן השתתפות גם לאותו מציע. 

ב. סיוע והכוונה בהגשת הצעות במכרזים מורכבים ובכלל- חדשות לבקרים נפסלות הצעות בשל פגמים בהצעה שניתן היה למונעם על ידי הכוונה ובדיקת ההצעה לצד תנאי המכרז של עו"ד מכרזים, המשרד מלווה את המציע החל משלב הכנת ההצעה ועד להגשתה.

ג. בקשות לעיון בהצעה הזוכה ובהליכי המכרז- נוכל לציין כי במספר מקרים בקשות לעיון הובילו לחשיפת פגמים חמורים בניהול הליך המכרז שהובילו לביטול המכרז ובמקרים אחרים הובילו לפסילת ההצעה הזוכה ובחירת הצעה זוכה אחרת תחתה.

ד. הגשת עתירות וצווי מניעה בעניין מכרזים- תקיפת מכרז באמצעות הגשת עתירה מנהלית לבית המשפט לעניינים ומנהליים ובמידת הצורך הגשת צו מניעה לצורך מניעת ההמשך החוזי לאחר הכרזה על זוכה במכרז,  המשרד איתר במקרים רבים פגמים שירדו לשורשו של עניין בהצעות זוכות ובהתאם לכך הגיש עתירה לבית משפט לביטול הזכייה במכרז ולהכרזת העותר כזוכה במכרז. חשוב להבהיר בעניין כי שירותי המשרד בעניין כוללים אף הגנה על הצעה זוכה שבגינה מוגש עתירה מנהלית.

 

חשוב להדגיש בהקשר זה את סוגיית השיהוי החלה על כל הליך מנהלי ובפרט על תקיפה או ערעור על מכרז, כאשר בעטיו של שיהוי פעמים רבות נדחות עתירות והשגות לבית משפט. כמו –כן כיוון שעסקינן במכרז הרי שבהתאם לנסיבות הספציפיות יתכן מצב שבו עיכוב של מספר ימים בלבד ייחשב כשיהוי.

 לפיכך, מומלץ לפנות למשרדנו הבקיא בתחום דיני המכרזים מעת הודעת הזכייה או דחיית הצעתכם על מנת שמשרדנו יפעל להכוונתך לצורך בדיקת המקרה ובחינת האפשרות לפנות לערכאות, כאשר הזמן שחולף ממועד ההודעה ועד לפנייתכם הינו מהותי ביותר ועלול להשפיע לרעה על סיכוי התיק בבית המשפט.

                                                                                           שחר ארביב ושות' משרד עורכי דין- לפגישת ייעוץ בדיני מכרזים 03-6562040

logo בניית אתרים