בן גוריון 8, קומה 5 
 רמת גן 5257337, 
  טלפון: 03-6562040, 
  פקס: 03-6562041, 
  דוא"ל: 
shachar@sav-law.com

  8th Ben Gurion st, Floor 5 
  Ramat Gan p.o.b 5257337
,Tel: 03-6562040
,Fax: 03-6562041

Email:  shachar@sav-law.com

logo בניית אתרים