מאמרים עתירות ובג"צים


עורך המאמר שופך מעט אור על טיב ומהות הליך השימוע בטרם פיטורין במשטרת ישראל, תוך מתן דגש לעובדה כי הליך השימוע במשטרת ישראל הינו הליך מנהלי אשר ייבחן בפריזמה מנהלית, וכך גם בחינת החלטת הפיטורין בערכאה משפטית, ככל שזו תידרש לבחון את ההחלטה.
המאמר דן בחובת ההנמקה של עובד ציבור ברשות מנהלית, עת סירב לבקשה אזרח בכתב הכרוכה בהפעלת סמכותו, תוך ניתוח רציונל החקיקה והיתרונות הגלומים בחובת ההנמקה
המאמר סוקר את סוגיית החלטה בדבר סגירת בית ספר והשלכותיה על ההורה וילדו, כאשר הדגש של המאמר הינו האפשרות להשיג, לערער על החלטה זו בבית המשפט, תוך סקירת המבחנים אשר ההחלטה אמורה לענות עליהם.
logo בניית אתרים