ירושות וצוואות


מה משמעות הוראות סעיף 41 לחוק הירושה, מדוע נדרש ליישם הוראות אלו בצוואה ומה התכלית של הוראות אלו וחשיבותן
מדריך זה נועד לכל יורש ומוריש בכדי להסיר במעט את המבוכה הנובעת מאי ידיעת הדין בעניין מעמדם כיורשים או כמורשים. לנוחות הקוראים המאמר מנוסח באופן של שאלות ותשובות ומעניק בדרך זו מענה לאינספור שאלות מתחום דיני הירושה.
המשכו של המדריך למוריש וליורש הנבוך, בו תוכלו למצוא מידע בעניין דיני הירושות עפ"י חוק הירושה. המדריך מנוסח באופן של שאלות ותשובות לנוחות הקורא
מהי צוואה? מתי נדרש סיוע של עורך דין בעריכת הצוואה? מהי יתרונותיה של הצוואה בפני עדים?
המאמר דן בעילה הנפוצה ביותר לביטול צוואה- השפעה בלתי הוגנת- המאמר בוחן את העילה בראי ההלכה הפסוקה ומעניק מספר טיפים למוריש בעת הכנת הצוואה לצורך קיום הצוואה.
סקירת חוק הירושה בסוגית רצח מוריש ע"י יורשו, תוך התייחסות למקרה של הרוצח דניאל מעוז, וניתוח הלוגיקה בבסיסו של החוק הירושה.
המאמר דן בעילת העילות לבטלות צוואה מכוח סעיף 35 לחוק הירושה, אשר על פיו ככל שהיורש היה מעורב בעריכת הצוואה הרי שדינה של צוואה זו לבטלות ללא כל צורך בבחינת פגיעת עקרון העל - רצונו החופשי של המצווה.
המאמר דן במשמעותו של חשבון משותף עם סעיף אריכות ימים, תוך מתן מענה לקונפליקט שבין סעיף אריכות ימים לבין הוראות צוואה או דיני הירושה. מהו מעמדו של השותף אל מול יורש? האם דין כל השותפים בחשבון בנק זהה? האם סעיף אריכות ימים מקנה זכות קניינית הגוברת על הוראות הירושה?
logo בניית אתרים