מאמרים כללי


המאמר מנתח את הרציונליים של חוק איסור לשון הרע לצד ההגנות הקיימות בחוק, תוך מתן ביקורת על הגנת פרסום כתבי טענות וניצול הגנה זו בכדי לכרסם בתכליות חוק איסור לשון הרע ולרוקנו מתוכן. כותב המאמר מציע חלופות ופתרונות בעניין.
logo בניית אתרים